Бабинден - 21 януари

В миналото нямаше родилни домове и акушерки. Жените раждаха в някое кьоше на собата или скрити в мазето (зимника). Никой не трябваше да разбере, че ще ражда невестата, за да не се мъчи. Родилна помощ оказваха бабите от семейството или утвърдилите се “градски баби”, затова помощта наричаха бабуване. Повикването на тези “баби” ставаше тайно. На по-далечни места бяха откарвани с коне. И нощем, и в студ, и в мраз, “бабите” не жалеха нито време нито себе си. Отиваха да окажат помощ на раждащия се човек и на родилката.

След раждането на детето “бабата” му връзваше пъпчето и го изкъпваше. “Бабата” къпеше детето сутрин и вечер в продължение на една седмица – до падането на пъпчето. След това къпането задължително поемаше свекървата – до 40 дена, до укрепването на родилката, след което тя си поемаше майчината грижа. “Бабата” непременно подвързваше родилката с пояс.

За здравето на бебето и затова, че му е вързала пъпа, бащата хвърляше на бабата по някой звонков лев – сребърна пара.

Винаги на 21 януари, на Бабин ден, в знак на почит и уважение, жените родили през годината, отиваха при "бабата" да й поливат, като носеха със себе си калъп домашен сапун и нов пешкир с копринени крайци и широка дантела.

Поливането ставаше рано сутринта, преди изгрев слънце под младо родовито дърво – ябълка или круша (на чисто място). Всяка родилка поливаше с вода от бяло котле, обкичено със здравец и червен конец, подготвено от “бабата”. Подаваха й сапуна, за да си измие ръцете, а след това кърпата, за да се избърше. Тези неща оставаха за “бабата”. Майката, родила момиче, бързаше да отиде да полива още в тъмно, със зората, за да й се ожени рано (младо) момичето.

След това “бабата” ги поканваше вътре, като ги черпеше с греяна ракия, пита и мед, баница и закичваше родилките със здравец на ухото – за здраве.

В миналото, роденото момче се ползваше с предимство. На всяка майка, родила момче, “бабата” изпращаше “мустаци” – едно бяло и едно червено пасмо вълна, дълго до 40 см, което наричаха “мустаци” – като стане ерген, да са му хубави и дълги мустаците. Майката ги връзваше на единия край на люлката, при главата и след 40 дена ги махаше и изплиташе повой на детето, против уроки.

На родените момичета “бабата” изпращаше здравец с коренче, на който е вързала усукан бял и червен конец – да е здрава, бяла и червена момата. Майката също връзваше здравеца на люлката на момичето, против уроки.

Родилките, освен пешкира и сапуна, даваха на “бабата” кравай и вита баница, като й целуваха ръка.

Накрая “бабата” ги изпращаше с пожелание за здраве и която е имала момиче, догодина да роди пък момче.